Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Morfologie

·        Prepoziţia pe versus asupra.

Greşit: N-au insistat suficient pe aspectele nevralgice.

Corect: N-au insistat suficient asupra aspectelor nevralgice.

·     Prepoziţia între versus dintre.

Greşit: Nu s-a atestat o diferenţă veridică semnificativă dintre indicii înregistraţi în cele două grupuri de pacienţi.

Corect: Nu s-a atestat o diferenţă veridică semnificativă între indicii înregistraţi în cele două grupuri de pacienţi.

Citește mai departe...

Verbele a influenţa, a indica nu presupun utilizarea prepoziţiei. Totuşi utilizarea eronată a prepoziţiilor (la, asupra) este destul de frecventă în unele texte de terminologie.

Greşit: A fost demonstrată legătura polimorfismului G 972 al genei IRS-1 cu sensibilitatea redusă la insulină [...], ceea ce indică la interacţiune între variantele polimorfe ale genei.

Prima greşeală în text este utilizarea neadecvată a prepoziţiei la; a doua greşeală este una de vocabular: cuvântul interacţiune indică „o acţiune reciprocă” (dintre obiecte sau fenomene); influenţă mutuală şi prepoziţia între în enunţul respectiv este superfluă.

Citește mai departe...

Greşit: Principiile şi mijloacele de tratament sunt identice cu cele ale hipotiroidiei adultului.

Corect: Principiile şi mijloacele de tratament sunt identice cu cele administrate în hipotiroidia la adult.

Greşit: Sunt afectaţi, de regulă, nou-născuţii şi copiii primilor ani de viaţă.

Corect: Sunt afectaţi, de regulă, nou-născuţii şi copiii în primii ani de viaţă.

Explicaţie: Cazul genitiv indică posesia; hipotiroidia nu aparţine adultului şi nici copiii nu aparţin primilor ani de viaţă.

Prepozițiile se consideră părți de vorbire care cimentează enunțul. Sunt considerate părți de vorbire secundare. Totuși unui bun vorbitor de limba română îi stă bine să le utilizeze corect.

· pentru arată scopul.

Greşit: Copiii cu risc pentru dezvoltarea acestei stări sunt prematurii nou-născuţi, cu o greutate mică.

Corect:Copiii cu risc de dezvoltare a acestei stări sunt prematurii nou-născuţi, cu o greutate mică./ Copiii cu risc în dezvoltarea acestei stări sunt prematurii nou-născuţi, cu o greutate mică.

Citește mai departe...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction