Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Morfologie

Uneori prepozițiile sunt omise din construcții în care, conform normelor, prezența lor este obligatorie. Deosebit de frecventă, dar nerecomandabilă, este omiterea prepoziției de din construcții atributive sub influența prescurtărilor „economice” din listele și etichetele caracteristice limbajului comercial și administrativ: șef serviciu personal, atelier confecții femei, o cutie creioane; omiterea lui de după numeralele cardinale propriu-zise de la douăzeci înainte și după numeralul fracționar: 130 elevi, o pătrime populație (corect: 130 de elevi, o pătrime de populație) etc. Complementul direct exprimat printr-un substantiv sau un substituit de substantiv în cazul Acuzativ poate fi construit cu sau fără prepoziția pe. În această privință, pentru unele situații există reguli ferme de impunere sau de interzicere a prezenței lui pe, iar în altele sunt posibile ambele tipuri de construcție.
Citește mai departe...
Un alt tip frecvent de greșeli la utilizarea conjuncțiilor constă în omiterea unora dinttre acestea. Tendința spre o exprimare cât mai scurtă explică omiterea frecventă, dar nerecomandabilă, a conjuncției și din construcțiile ce exprimă un număr întreg și o fracție, mai ales când numeralul fracționar este jumătate: Ședința a durat aproximativ două ore jumătate (corect: … două ore și jumătate) În anumite construcții, omiterea conjuncției și, însoțită de omiterea prepoziției între sau dintre, sugerată grafic prin linie de pauză, este admisă: distanța Chișinău – Bălți, opoziția materie – spirit etc. Nu sunt admise însă construcții hibride, cu omiterea lui și, precum: distanța dintre Chișinău – Bălți (corect: ditanța dintre Chișinău și Bălți); opoziția dintre materie – spirit (corect: opoziția dintre materie și spirit etc. Este incorectă, de asemenea, o construcție spusă și notată astfel: între anii 1989 – 2011 (corect: între anii 1989 și 2011).
Citește mai departe...
În discursul scris actual, în special, sesizăm comiterea frecventă a unor erori gramaticale care țin de utilizarea articolului posesiv. Este vorba de două categorii de greşeli, opuse între ele, și anume: folosirea suprefluă şi omiterea articolului posesiv. Se știe că, pentru o exprimare corectă, trebuie reținute câteva condiţii de bază ale apariţiei articolului posesiv ca însoţitor al unui genitiv sau al unui adjectiv posesiv. Prin urmare, cuvântul determinat poate fi fără restricţii un substantiv nearticulat sau articulat cu articolul nehotărât, precum şi un adjectiv (copii ai planetei; niște cărți ale scriitorului). El poate fi şi un substantiv articulat enclitic, dar numai dacă între acesta şi articolul posesiv se intercalează alte cuvinte (rolul de organizator al lui).
Citește mai departe...
Numeralul este o parte de vorbire cu diverse probleme de utilizare, cum ar fi, de exemplu, notația cu cifre sau litere, cazurile în care este însoțit de prepoziție sau acordul lui. În diverse tipuri de text, numeralele se notează cu litere sau cu cifre. Este specifică notația cu cifre în limbajul științific sau comercial-administrativ. În alte tipuri de text se notează atât cu cifre, cât și cu litere. În alte tipuri de text (artistic, bunăoară), numeralele se notează cu litere (se adunaseră vreo douăzeci de oameni, șapte zile rămăseseră până la marele eveniment), dar și cu cifre, această notație fiind consacrată la indicarea anilor sau la numere relativ mari (Anul 1984; era anul 1940, au trecut 1950 de secunde etc.). De asemenea, la utilizarea numeralului se produc greșeli de omitere nejustificată a prepoziției de, acolo unde, conform normelor, ea este necesară. Există reguli clare de utilizare, precum: numeralele cardinale de la 1 la 19 inclusiv și toate compusele lor (101-119, 201-219..., 1001-1019 etc.) se leagă de substantiv ca adjectivele, fără prepoziția de (un prieten, zece cărți, nouăsprezece mesaje, o sută șaptesprezece lei etc.), pe când numeralele de la 20 în sus și compusele acestora se leagă de substantiv prin intermediul prepoziției de (douăzeci de elevi, cinci sute patruzeci și opt de prieteni pe facebook, o mie două sute treizeci și nouă de participanți etc.). Sunt însă unele excepții de la aceste reguli, una dintre ele fiind omiterea prepoziției de în cazul limbajului comercial-administrativ (cincizeci și două cutii, o mie șaptezeci stilouri etc.) sau al abrevierii substantivului determinat (60 km pe oră, 384 kg, 1820 m etc.).

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction