Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Fonetică, ortografie și punctuație

Deseori ezităm atunci când avem două sau mai multe variante de accentuare, de aceea aici ne vom referi la unele probleme care țin de accentul pus incorect în cadrul unor cuvinte întâlnite foarte frecvent în exprimare. Astfel de greșeli sunt comise din câteva cauze: influența limbii ruse, prezente în continuare în mediul nostru lingvistic, precum și ignoranța vorbitorilor, care preiau mimetic accentuări auzite în uz. Adesea auzim cuvinte cu o mare frecvență în rândul vorbitorilor, de tipul:

Citește mai departe...

Scrierea incorectă a sunetelor cs, gz, care se ortografiază în limba română prin  litera x: Alecsandra, du-te la Olga Kirilovna.” (Televiziunea Centrală, 12.02.2019) – Corect: Alexandra, du-te la Olga Kirilovna;

„Ai uitat, Macsim?” (Televiziunea Centrală, 12.02.2019) – Corect: Ai uitat, Maxim?

 

Neutilizarea cratimei

Se semnalează, drept că rar, neutilizarea cratimei între forma atonă a pronumelui personal și perfectul compus al verbului: „Ana va spus care sunt condiţiile” (Canal 2, 12.02.2019) – Corect: Ana v-a spus care sunt condiţiile.

Citește mai departe...

Este vorba despre cuvintele așa-numite omofone, care se pronunță identic, dar se scriu diferit, și anume despre formele unor verbe, unele dintre care apar frecvent în inscripțiile din spațiul public. De exemplu, verbul a închide apare uneori cu o formă greșită în anunțuri de tipul „Închide-ți ușa!”, când este scris cu cratimă.

În astfel de enunțuri verbul este la modul imperativ și redă o rugăminte, un îndemn, o prescripție. Iar imperativul are doar două forme, la persoana a doua: închide! la singular  (tu închide!) și închideți! la plural (voi închideți!). Deci când spunem/scriem Închideți ușa, ne adresăm mai multor persoane, folosind forma de plural, ca și la modul indicativ, când spunem noi închidem, voi închideți ș.a.m.d. și aceste forme se scriu fără cratimă.

Cratima se folosește când verbul este la singular, însoțit de forma scurtă a pronumelui – ți, cu sensul ție, al tău/a ta, în cazuri de tipul închide-ți geanta, adică tu (la singular) închide geanta ta (ți).

 

Să urmărim câteva verbe cu probleme: treceți: voi treceți strada sau la imperativ: treceți mai repede! (voi), se scrie fără cratimă. Și scris cu cratimă: (tu) trece-ți în agendă sarcinile pentru mâinescoateți: voi scoateți scaunele din clasă; toți scoateți telefoanele! – este la plural și se scrie fără cratimă. Cu cratimă: (tu) scoate-ți din ghiozdan dicționarul/caietulstrângeți: strângeți hârtiile pe care le-ați împrăștiat – strângeți se scrie fără cratimă și strânge-ți tu singur lucrurile, strânge-ți se scrie cu cratimă. 

 

 

În vorbirea cotidiană, unele cuvinte se deformează sub influenţa mai multor cauze. Fenomenul se produce și pe calea reducerii unor grupuri consonantice care implică un efort special pentru rostirea lor: bacno¬tă (cor. bancnotă), contigent (cor. contingent), copetent (cor. competent), delicvent (cor. delincvent), idemnizaţie (cor. indemnizaţie), idignat (cor. indignat), promt (cor. prompt), somtuos (cor. somptuos), recesământ (cor. recensământ), frustat (cor. frustrat), frustant (cor. frustrant). Această greșeală poate fi cauzată și de necunoașterea formelor străi¬ne din care provin cele românești. În alte cazuri, consoana se pronunţă de două ori prin anticipare sau propagare: dinstincţie (cor. distincție), consinderente (cor. considerente), intransingent (cor. intransigent), indentic (cor. identic), indentitate (cor. identitate), intinerar (cor. itinerar), minting (cor. miting).
Citește mai departe...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction