Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Contexte socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultădin Basarabia (sec. XIX până în prezent)

Galina ANIȚOI, doctor în filologie, cercetător științific coordonator. Domeniul de cercetare: 622.01 – Literatura română.

Citește mai departe...

Mariana COCIERU, doctor în filologie, cercetător științific superior. Domeniul de cercetare: 622.04 – Folcloristică.

Citește mai departe...

Nadejda IVANOV, doctor în filologie, cercetător științific superior. Domeniul de cercetare: 622.01Literatura română.

Citește mai departe...

Dumitru APETRI,  doctor în filologie, cercetător științific coordonator, conferențiar universitar. Domeniul de cercetare: 622.01 – Literatura română.

Citește mai departe...

Sergiu COGUT, doctor în filologie, cercetător științific coordonator. Domeniul de cercetare: 622.03 – Teoria literaturii.

Citește mai departe...

Svetlana KOROLEVSKI, cercetător științific. Domeniul de cercetare: 622.01 Literatură română.

Citește mai departe...

Tatiana BOTNARU, doctor în filologie, cercetător științific superior. Domeniul de cercetare: 622.04 – Folcloristică.

Citește mai departe...
Victoria GALBUR – masterandă

Miroslava LUCHIANCICOVA (METLEAEVA), doctor în filologie, cercetător științific. Domeniul de cercetare: 622.01 – Literatura română.

Citește mai departe...

Alexandru BURLACU, critic literar, doctor habilitat în filologie, cercetător științific principal, profesor universitar. Domeniul de cercetare: 622.01 Literatura română.

Citește mai departe...

Nina CORCINSCHI, critic literar. Este doctor habilitat în filologie, cercetător științific principal, conferențiar universitar. Domeniul de cercetare: 622.01 – Literatura română.

Citește mai departe...

Dorina ONICA, doctor în istorie, specialitatea entnologie. Domeniul de cercetare: Etnologie.

Citește mai departe...
Maria ABRAMCIUC – doctor în filologie, cercetător științific superior, Domeniile de cercetare: 622.04 Literatura română.
Citește mai departe...

Cristina DICUSAR, magistru în filologie, cerceător științific stagiar.

Citește mai departe...

Ion PLĂMĂDEALĂ, doctor habilitat în filologie, cercetător științific principal. Domeniul de cercetare: 622.01 – Literatura română, 622.03 – Teoria literaturii.

Citește mai departe...
Lilia PORUBIN – doctor în filologie, cercetător științific superior, conferențiar universitar. Domeniile de cercetare: 622.04 Literatura română.
Citește mai departe...

Iulian FILIP, doctor în filologie, cercetător științific superior. Domeniul de cercetare: 622.04 – Folcloristică.

Citește mai departe...

Tatiana POTÎNG, doctor în filologie, cercetător științific superior. Domeniile de cercetare: 622.04 – Folcloristică, 622.01 – Literatura română.

Citește mai departe...

Vlad CARAMAN, doctor în filologie, cercetător științific superior, conferențiar universitar. Domeniul de cercetare: 622.01 Literatura română.

Citește mai departe...

Oxana GHERMAN, doctor în filologie, cercetător științific superior, lector universitar. Domeniul de cercetare: 622.01 Literatura română.

Citește mai departe...

Maria ȘLEAHTIȚCHI, doctor habilitat în filologie, cercetător științific principal. Domeniul de cercetare: 622.01 Literatura română.

Citește mai departe...

Felicia CENUȘĂ, doctor în filologie, cercetător științific superior. Domeniul de cercetare: 622.01Literatura română.

Citește mai departe...

Olesea GÎRLEA, doctor în filologie, cercetător științific superior. Domeniul de cercetare: 622.03 – Teoria literaturii.

Citește mai departe...

Andrei ȚURCANU, doctor habilitat în filologie, consultant științific. Domeniul de cercetare: 622.01Literatura română.

Citește mai departe...

Mihai CIMPOI, academician, doctor habilitat în filologie, consultant științific. Domeniul de cercetare: 622.01 Literatura română.

Citește mai departe...

Constantin IVANOV, cercetător științific. Domeniul de cercetare: 622.01 Literatura română.

Citește mai departe...

Dan VEREJANU, cercetător științific stagiar, doctorand. Domeniul de cercetare: 622.01 Literatura română.

Citește mai departe...
Victor PLETOSU – magistru, doctorand cu tema: Cercetările folcloristice și etnografice ale profesorului Petre Ștefănucă, coord. știițific dr. hab. Nicolae Băieșu

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction