Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene

Vasile BAHNARU, doctor habilitat, profesor universitar, consultant științific. Domeniul de cercetare: 10.02.01-Limba română.

Citește mai departe...

Ion BĂRBUȚĂ, doctor, cercetător științific coordonator. Domeniul de cercetare:  10.02.01 – Limba română.

Citește mai departe...

Liliana BOTNARU, drd., cercetător științific. Domeniul de cercetare:   621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română).

Citește mai departe...

Ecaterina BRĂGUȚĂ, drd., cercetător științific stagiar. Domeniul de cercetare: 10.02.01 - Limba română.

Citește mai departe...

Livia CĂRUNTU-CARAMAN, doctor, cercetător științific superior. Domeniul de cercetare:  621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română).

Citește mai departe...

Inna NEGRESCU-BABUȘ, doctor, cercetător științific superior. Domeniul de cercetare - Domeniul de cercetare: 10.02.19 – Lingvistica generală.

Citește mai departe...

Elena CONSTANTINOVICI, doctor habilitat, profesor universitar, consultant științific. Domeniul de cercetare: 621.02. Gramatică.

Citește mai departe...

Alexandru COSMESCU, doctor, cercetător științific superior. Domeniul de cercetare: 10.02.01 – Limba română.

Citește mai departe...

Inga DRUȚĂ, doctor habilitat, cercetător științific principal. Domeniul de cercetare: 621.04 Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română).

Citește mai departe...

Anatol EREMIA, doctor habilitat, consultant științific. Domeniul de cercetare: 10.02.01 – Limba română.

Citește mai departe...

Dorina MACOVEI, doctor, cercetător științific superior. Domeniul de cercetare: 621.04 – Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (în limba română).

Citește mai departe...

Ludmila MALAHOV, cercetător științific (Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”).

Citește mai departe...

Eugenia MINCU, doctor habilitat, cercetător științific principal. Domeniul de cercetare: 621.04 – Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (în limba română); 621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (limba română).

Citește mai departe...

Cristina NEGRU, masterandă, cercetător științific stagiar. Domeniul de cercetare: 621.04 – Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (în limba română).

Citește mai departe...

Maria ONOFRAȘ, doctor, cercetător științific coordonator. Domeniul de cercetare: 10.02.01 – Limba română.

Citește mai departe...

Vasile PAVEL, doctor habilitat, profesor universitar, consultant ştiinţific. Domeniul de cercetare: 10.02.01 – Limba română.

Citește mai departe...

Cristina DACIN, cercetător științific stagiar

Viorica MOLEA, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator (Universitatea de Stat al Moldovei) Domeniul de cercetare: 10.02.01 – Limba română.

Citește mai departe...

Liliana POPOVSCHI, doctor în filologie, cercetător științific superior. Domeniul de cercetare: Dialectologie.

Citește mai departe...

Veronica PUȘCAȘ, cercetător științific stagiar. Domeniul de cercetare: Lexicologie.

Citește mai departe...

Viorica RĂILEANU, doctor, cercetător științific coordonator. Domeniul de cercetare: 10.02.01 – Limba română.

Citește mai departe...

Natalia ROTARI, doctorandă, cercetător științific stagiar. Domeniul de cercetare: 621.04 – Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (în limba română).

Citește mai departe...

Angela SAVIN, doctor habilitat, profesor universitar, cercetător științific principal. Domeniul de cercetare: 10.02.19 – Lingvistica generală.

Citește mai departe...

Tatiana SÎMBOTEANU, doctorandă, cercetător științific. Domeniul de cercetare:   621.02. Gramatică.

Citește mai departe...
Cristian SERDEȘNIUC, drd., cercetător științific. Domeniul de cercetare: Domeniul de cercetare: 621.04. Lexicologie şi lexicografie.
Citește mai departe...

Galaction VEREBCEANU, doctor, cercetător științific coordonator. Domeniul de cercetare: 10.02.01 – Limba română.

Citește mai departe...

Lidia VIERU, cercetător științific. Domeniul de cercetare: Terminologie și limbaje specializate.

Citește mai departe...

Mariana VLAS, cercetător științific. Domeniul de cercetare: Terminologie și limbaje specializate.

Citește mai departe...

Lidia VRABIE, cercetător științific. Domeniul de cercetare: lexicologie și lexicografie.

Citește mai departe...

Ana VULPE, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator. Domeniul de cercetare: 10.02.01 - Limba română.

Citește mai departe...

Dumitru CREANGĂ, filolog, cercetător științific stagiar

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction