Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

LISTA

lucrărilor publicate

pentru semestrul I 2020

 

proiectul Contexte socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultădin Basarabia (sec. XIX până în prezent) cu cifrul nr. 20.80009.1606.03

 

contract de finanțare nr. 95-PS din 03.01.2020

 

termen de executare (2020-2023)

 

·         monografii naţionale

BURLACU, A. Texistențe IV, Ființa poeziei. Chișinău: Gunivas, 2020, 272 p. ISBN 978-9975-78-693-5.

CIOCANU, I. Dialogul ca necesitate: Articole, recenzii, studii. Chișinău: Pontos, 460 p.ISBN 978-9975-72-416-6, 2020.

CIMPOI, M. Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă. Eseuri. Târgoviște:Editura Bibliotheca &Editura Cartdidact, 2020, 100 p. ISBN 978-9975-3354-1-6 , ISBN 978-606-772-441-7.

CIMPOI, M. Titu Maiorescu. Epoca Eminescu. Iași: Junimea, 2020, 262 p. ISBN 978-973-37-2332-5.

Nina CORCINSCHI, Narațiuni ale erosului. Eseu. Chișinău: Cartier, 2019, 368 p.ISBN 978-9975-79-907-2

GÎRLEA O., Mit şi ficţiune artistică în opera literară. Ediția a II-a, Chişinău: Pro Libra, 2020, 258 p. ISBN 978-9975-3392-3-0.

ȘLEAHTIȚCHI, M. Arta narațiunii romanești (teorii și practici).Catier: Chișinău, 2020, 92 p.ISBN 978-9975-79-896-9.

ȚURCANU, A. Arheul marginii și alte narațiuni. Chișinău: Cartier, 2020, 450 p. ISBN 978-9735-06-441-9

 

·         articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova incluse în Registrul revistelor ştiinţifice de profil:

§  categoria B

§Articole în reviste științifice categoria B:

APETRE, D. Opera lui Ion Creangă în spațiul est slav. Hermeneutica receptării: 1995-1990. În: Philologia, nr. 1-2 (307-308), 2020, p. 104-113. ISSN 1857-4300, E-ISSN 2587-3717

BURLACU, A. Poezia „transfugilor”: între textualism și tragism. În: Philologia, nr. 1-2 (307-308), 2020, 83-103. ISSN 1857-4300, E-ISSN 2587-3717.

BUTNARU, T. Alecu Russo: deschizător de drumuri în poezia populară, În: Philologia, nr. 1-2 (307-308), 2020, p. 143-146. ISSN 1857-4300, E-ISSN 2587-3717.

CENUȘĂ, F. Avatarurile tranziției în literatura română din Basarabia postsovietică, În: Philologia, nr. 1-2 (307-308), 2020, p. 114-119. ISSN 1857-4300, E-ISSN 2587-3717.

CIMPOI, M. Maiorescu și Eminescu, maiorescian și eminescian. În: Akademos, nr. 1 -(56), 2020, p. 143-147. ISSN 1857-0461, E-SSN 2587-3687.

COGUT, S. Experiment profetic și experiment integrat în exegeza prozei postmoderne românești. În: Philologia, nr. 1-2 (307-308), 2020, p. 120-125. ISSN 1857-4300, E-ISSN 2587-3717.

GÎRLEA, O. Femeia malefică în opera lui Ion Creangă, În: Akademos, nr. 1 (56), 2020, p. 143-147, ISSN 1857-0461, E-SSN 2587-3687.

IVANOV, C. Reprezentări și interpretări ale răului în mitologia cosmogonică românescă, În: Philologia, nr. 1-2 (307-308), 2020, p. 147-164. ISSN 1857-4300, E-ISSN 2587-3717.

IVANOV, N. Reprezentări și experiențe arhetipale ale apei în romanele lui Vladimir Beșleagă.  În: Akademos, nr. 4, 2019, ISSN 1857-0461, E-SSN 2587-3687.

POTÎNG, T. Rolul antropologilor britanici în studiul tabuului, În: Philologia, nr. 1-2 (307-308), 2020, p. 135-142. ISSN 1857-4300, E-ISSN 2587-3717.

 

·         articole publicate în reviste științifice internaționale

COCIERU, M. The folkloric intertextuality of the cosmogonic element air in the romanian prose of the sixties writers from Bessarabia. În: JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES: International Romanian Humanities Journal. Issue No. 20. Tîrgu Mureș: Arhipelag XXI Press, 2020, p. 1422-1427. ISBN: 978-606-8624-00-6. ISSN: 2248-3004. Mod de acces: https://old.upm.ro/jrls/JRLS-20/Volume-20.pdf (indexată în ERIH-PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

 

§     articole publicate în lucrările conferințelor științifice desfășurate în Republica Moldova cu participare internațională:

COGUT, S. Corin Braga – promotor marcant al arhetipologiei în spațiul românesc. În: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan, Colocviu științific cu paticipare internațională,  Chișinău, 12 noiembrie 2019, coord. Felicia Cenușă, Chișinău: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, 2020, Chișinău: Pro Libra, p. 19-27, ISBN 978-9975-3392-0-9.

COLAC, T.  Cheia lui Oedip și ghicitoarea universală. În: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan, Colocviu științific cu paticipare internațională,  Chișinău, 12 noiembrie 2019, coord. Felicia Cenușă, Chișinău: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, 2020, Chișinău: Pro Libra, p. 19-27, ISBN 978-9975-3392-0-9.

GÎRLEA, O. Reprezentări ale umbrei în literatură, În: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan, Colocviu științific cu paticipare internațională,  Chișinău, 12 noiembrie 2019, coord. Felicia Cenușă, Chișinău: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, 2020, Chișinău: Pro Libra, p. 48-58, ISBN 978-9975-3392-0-9.

KOROLEVSKI, S. Literatura română veche – spațiu al cunoașterii. Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor de Dimitrie Cantemir. În: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan, Colocviu științific cu paticipare internațională,   Chișinău, 12 noiembrie 2019, coord. Felicia Cenușă, Chișinău: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, 2020, Chișinău: Pro Libra, p. 59-66, ISBN 978-9975-3392-0-9.

 

  • articole publicate în lucrările conferințelor științifice desfășurate peste hotare

ANIȚOI, G., Problema „omului în fața oglinzii” la M. Bahtin și J. Lacan. Dialogul teoriilor În: Caietele Sextil Pușcariu, Actele conferinței internaționale „Sextil Pușcariu”, IV, 2019, Cluj-Napoca, p. 357-363, ISSN 2393-529 X ISSN-L2393-526X http://www.inst-puscariu.ro/CaieteleSPIV.html?fbclid=IwAR0JQNEerBh50HA4tmI_Q1GEtduULBGZg05ZAQ566ENU3eoNmx4CJuiUoQ8

CORCINSCHI, N., Noile proiecții ale intimității într-o ontologie a virtualului. În:  Caietele Sextil Pușcariu, IV, Actele conferinței internaționale „Sextil Pușcariu”, 2019, Cluj-Napoca, p. 428-438, ISSN 2393-529 X ISSN-L2393-526X http://www.inst-puscariu.ro/CaieteleSPIV.html?fbclid=IwAR0JQNEerBh50HA4tmI_Q1GEtduULBGZg05ZAQ566ENU3eoNmx4CJuiUoQ8

GÎRLEA, O. Reprezentări negative ale tehnicii și cyberspațiului în proză. În: Caietele Sextil Pușcariu, IV, Actele conferinței internaționale „Sextil Pușcariu”, 2019, Cluj-Napoca, p. 428-438, ISSN 2393-529 X ISSN-L2393-526X http://www.inst-puscariu.ro/CaieteleSPIV.html?fbclid=IwAR0JQNEerBh50HA4tmI_Q1GEtduULBGZg05ZAQ566ENU3eoNmx4CJuiUoQ8

IVANOV, N. Drama copilului interior în romanele de introspecție a lui V. Beșleagă, În: Caietele Sextil Pușcariu, IV, Actele conferinței internaționale „Sextil Pușcariu”, 2019, Cluj-Napoca, p. 439-459, ISSN 2393-529 X ISSN-L2393-526X http://www.inst-puscariu.ro/CaieteleSPIV.html?fbclid=IwAR0JQNEerBh50HA4tmI_Q1GEtduULBGZg05ZAQ566ENU3eoNmx4CJuiUoQ8

Articole în alte reviste internaționale:

APETRI, D. Scrisă cu lacrimile durerii – istoria satului Proboteşti ţinutul Herţa. În: Zorile Bucovinei din 9.IV.2020, http://zorilebucovinei.com/news/show/2914/ 

CIMPOI, M. Maiorescu și Eminescu, maiorescianism și eminescianism În: Litre, Târgoviște, nr. 1, 2020, p. 6-9. ISSN 2284-600X

CORCINSCHI, N. Poeme din grădina de rodii. În: Vatra, 17 mai, nr. 3-4 (586-587), p.27-28. ISSN 1220-6334.

CORCINSCHI, N. Claudia Partole și proza condiției umane. În:Litere (Târgoviște), nr 1, 2020, p. 27-28. ISSN 2284-600X.

FILIP, I. Poeta lacrimilor care nu se povestesc – portret-prezentare a Dianei Sava Daranuța. În: Litere. Revistă lunară de cultură a societății scriitorilor târgovișteni (Târgoviște). 2020, nr. 4, p. 69. ISSN 1582-0289.

FILIP, I. Dumitru Dan-Maxim. Legănatul de două păsări mitice. În: Litere. Revistă lunară de cultură a societății scriitorilor târgovișteni (Târgoviște). 2020, nr. 1(238), p. 71. ISSN 1582-0289.

FILIP, I. Petru Cărare. Poetul si săgețile lui. În: Litere. Revistă lunară de cultură a societății scriitorilor târgovișteni (Târgoviște). 2020, nr. 2(239), p. 74. ISSN 1582-0289.

FILIP, I. Vica Demici. Numai ea cu lumea-ntreagă. În: Litere. Revistă lunară de cultură a societății scriitorilor târgovișteni (Târgoviște). 2020, nr. 3(240), p. 75. ISSN 1582-0289.

FILIP, I. Diana Sava Daranuța. Poeta lacrimilor care nu se povestesc. În: Litere. Revistă lunară de cultură a societății scriitorilor târgovișteni (Târgoviște). 2020, nr. 4-5(241-242), p. 87. ISSN 1582-0289.

FILIP, I. Nicolae Costenco. În cenaclul literar dincolo de cercul polar. În: Litere. Revistă lunară de cultură a societății scriitorilor târgovișteni (Târgoviște). 2020, nr. 6(243), p. 74. ISSN 1582-0289.

GÎRLEA, O. 1 Martie în Republica Moldova: Tradiție și continuitate. În:Pledoarie pentru Patrimoniul intangibil. Tradiții și meserii pe Lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial, București, 2019, p. 12-13. https://www.cnr-unesco.ro/uploads/media/revista_UNESCO_PLEADING_ro.pdf

CORCINSCHI, N. Clătinări de lumini, amenințări ale umbrei. În: Vatra, 17 aprilie, nr. 1-2 (586-587), p.27-28. ISSN 1220-6334.

CORCINSCHI, N. Vitalie Ciobanu, prin grădina fermecată și agora des-vrăjită.În:Viața Românească, nr. 6, 2020, p. 79-81.

CORCINSCHI, N.Nina Corcinschi .Provocările arheice ale literaturii. În:Vatra, nr. 3-4/2020, pp. 30-31, https://revistavatra.org/2020/06/09/nina-corcinschi-provocarile-arheice-ale-literaturii/

 

Articole în alte reviste naționale:

APETRI, D. „Un nou promotor al poeziei româneşti în spaţiul spiritualităţii ucrainene”. În: Viaţa Basarabiei, nr. 2/2020 p. 127-131

BUTNARU, T. Interviu cu publicistul filosoful și scriitorul Dumitru Pasat despre relațiile culturale româno-germane. În: Realități culturale, februarie, 2020, nr. 2, p. ISSN 1857-4424.

BUTNARU, T. Tipologia vieții păstorești în studiile de folclor a lui Efim Junghietu, În: Realități culturale, nr. 11, 2019, p.6. ISSN 1857-4424.

BUTNARU, T. Problema Basarabiei în publicistica lui M. Eminescu, În:. Viața Basarabiei, Nr. 4, 2019, p. 32-35. ISSN 1857-4424.

CORCINSCHI, N. Paul Goma, câtă viață, atâta literatură. În:Moldova, nr.1, martie-aprilie, 2020, p. 68-73.

GHERMAN, O.Desființarea spiritului identitar în romanul „Woldemar” de Oleg Serebrian.În: Sud-est cultural, nr.1, 2020. ISSN 2345-1874.

GHERMAN, O.Cronică literară „Romanul-stare „Câinele de bronz” de Emanuela Iurkin.În:Quadrat, nr. 1, 2020, p. 118-123. ISSN 1857-0143.

LUCHIANCICOVA, M. Lumile paralele ale memoriei.... În: Bibliopolis, 2019, nr.2, p.40-48, ISSN1811-900X

LUCHIANCICOVA,(Metleaeva), M. Patrimoniul pedagogic al Mitropolitul Gurie Grosu. Chişinău: Dialogica, Nr.1, 2019. p.86-90 ISSN 2587-3695

NEDELICIUC, E. Hipertextualitatea modelului narativ. „Zilelele de după Oreste” de Vitalie Ciobanu. În: Realități culturale, nr. 6, p. 10-14, 1857-4424.

Articole de popularizare:

APETRI, D. recenzie la studiul monografic „Ion Creangă şi proza basarabeană” de Iraida Costin – Băicean.  În: Literatura şi Arta, 20.II.2020, p. 5; ISSN 1857-3835

BURLACU, A. Modelul eminescian și poezia basarabeană. Cahulul literar și artistic. 2020, Nr. 1, p. 12-14. ISSN 2345-1416.

BURLACU, A. Grigore Vieru: Ființa vie a poeziei. Literatura și arta, 2020, nr. 6, 13 februarie, p.4. ISSN 1857-3835.

BURLACU, A. Eminescu și poezia generației lui Gr. Vieru. Cahulul literar și artistic. 2020, Nr. 1, p. 12-13. ISSN 2345-1416.

BURLACU, A. Liviu Damian: cercurile verbului. Revistă Literară, 2020, nr. 3, p. 8-9; nr. 4, p. 8-9. ISSN 2345-1777.

BUTNARU, T. Dumitru Matcovschi: mă știu trist ca o Baladă, partea II. În: Univers pedagogic Pro, 5 decembrie 2019, p. 7, ISSN 1857-3288. 

BUTNARU, T. Folclorismul în literatura contemporană strategii didactice și abordări interdisciplinare În: Univers Pedagogic Pro, 14 februarie 2020, p. 5. ISSN 1857-3288. 

CENUȘĂ, F. Un model de echilibru și demnitate. Doctorul habilitat în filologie Ion Ciocanu la 80 de ani. În: Akademos (56), p. 175-176, ISSN 1857-0461, E-SSN 2587-3687.

CIOCANU, I. Ani și ani, ani întregi, ani mulți … În: Gazeta satelor, 20 martie, p.4, ISSN 2589-3289

CIOCANU, I. Emergent și imirgent... În: Gazeta satelor, 31 ianuarie, p.4, ISSN 2589-3289

COCIERU, M. Sf. Valentin contra lui Dragobete. În:Ziarul de gardă. 2020, 20 februarie, p. 19. ISSN 1857-3150.

COCIERU, M. День Св. Валентина против румынского Драгобете. Побеждает любовь. Ziarul de gardă, 24 februarie 2020. https://www.zdg.md/ru/?p=35274

COCIERU, M. День Св. Валентина против румынского Драгобете. Побеждает любовь. Reporter de gardă, ZDG, 23 februarie 2020, https://youtu.be/T9EkgP_kzWY.

KOROLEVSKI, S. În dialog permanent cu fascinanta lume a literaturii. Acad. Haralambie Corbu la 90 de ani. În: Akademos (56), p. 177-179, ISSN 1857-0461, E-SSN 2587-3687.

FILIP, I. Impresiile de letură a cărții SCRIERI DESPRE OPERĂ de Aurelian Dănilă (14.05.2020). In: Literatura și arta. Nr.14-15-16(3891-3892-3893) pagina 6, ISSN 1857-3835

FILIP, I. Un portret sintetic lui Andrei  Mudrea (21 mai), In: Literatura și arta. Nr.17-18-19 (3894-3895-3896), pagina 6, ISSN 1857-3835 

FILIP, I. O meditație despre promovarea teatrului prin tezele de doctorat (28 mai) In: Literatura și arta.Nr.20(3897), p. 6, ISSN 1857-3835

FILIP, I. Îngândurare despre mesagerii oamenilor de artă basrabeni în America (Morarii – 4 iunie. In: Literatura și arta.Nr.21(3898), p. 6,ISSN 1857-3835

FILIP, I.Itinerar on-line cu bicileta (11 iunie 2020). În: Literatura și Arta. Nr.22(3899), p. 6, ISSN 1857-3835

FILIP, I. Enescu dat în căutare la Bălți. (18 iunie 2020). În: Literatura și Arta. Nr.23(3900), p. 6, ISSN 1857-3835

 

Postfețe:

BUTNARU, T. Festin dialogal de alesă și nobilă stârpe, la carea lui Dumitru Pasat Interferențe filosofice germano-române, Chișinău, 2019, p. 235-237.

 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction