Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Sintaxă

O problemă de corectitudine este și acordul pronumelui relativ „care” cu articolul genitival. În vorbire, această greșeală nu întotdeauna este observată în virtutea pronunțării uneori rapide, alteori mai puțin deslușite. Oricum, și în scris, și în vorbire, regula acestui tip de acord trebuie respectată.

Citește mai departe...

Constatăm că în ultimii ani s-a extins, ca o epidemie, utilizarea pronumelui careva cu sensul de „unele” sau „anumite” în contexte cum sunt: Dacă apar careva dificultăţi... sau Nu există careva prevederi legale care... De fapt, careva este pronume (sinonim cu cineva). Se spune corect: Este careva (= cineva) pe aici? Ştie careva (= cineva) răspunsul? Alăturarea pronumelui careva unui substantiv (careva înlesniri, careva probleme, [aveţi] careva întrebări) este alogică şi chiar... absurdă. Corect: unele înlesniri; anumite probleme; [aveţi] întrebări.

În vorbirea orală din Republica Moldova se semnalează frecvent utilizarea greșită a prepozițiilor în, la în raport cu substantivele pe care le preced. Astfel, conform regulii, prepoziția la se utilizează înaintea denumirii de oraş, iar prepoziţia în înaintea denumirii de ţară: „…delegaţia care a plecat în Moscova…” (Corect: …delegaţia care a plecat la Moscova…) (Canal 2, 12. 02. 2019, 04.25);

Citește mai departe...
Sunt atestate cazuri, când din cauza topicii incorecte este confundat sensul enunțului : „Imediat cum afli ceva să vii direct la mine”. (Corect: Cum afli ceva, imediat să vii la mine”.) Topica cuvintelor e incorectă, adverbul imediat se referă la verbul a veni, dar nu la verbul a afla. (NTV, 25. 03. 2019, 36.00);
Citește mai departe...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction