Sunt sigură că ceea ce urmează să discutăm e un fapt bine cunoscut. Navigam zilele trecute pe internet în pregătirea unei comunicări și am dat de un mesaj al unui adolescent de la noi, din Basarabia, pentru un site românesc, și anume TPU.ro (care se descifrează Toți pentru unu), un site de întrebări și răspunsuri. Mi-a atras atenția modul de exprimare al tânărului, care este unul specific pentru spațiul nostru lingvistic, și anume prezența în mesaj a unui calc lingvistic sau, mai exact, a unei calchieri nejustificate după limba rusă.

Cuvântul calc provine din limba franceză (calque) și înseamnă, printre alte sensuri, „reproducere exactă, copie servilă”. De fapt, acest fenomen presupune un mijloc de îmbogățire a limbii, însă, din anumite cauze istorice obiective, limba română a tradus în exces din limba rusă, obținând astfel structuri străine limbii, care sună cel puțin nefiresc.

În mesajul cu pricina găsesc următorul text: „Salutare, TPU! Cum treabape la voi?”, care este o copie fidelă a structurii rusești „как дела?”. Apropo, structuri similare: cum viața?, cum sănătatea?(traduse literal din limba rusă: как жизнь?, как здоровье?)sunt foarte răspândite în mediul nostru lingvistic la nivel de limbă vorbită. Formulele lingvistice respective sunt străine modului de construcție a propoziției în limba română, întrucât aceasta are nevoie de prezența unui verb-predicat, ceea ce în limba rusă nu este obligatoriu (как подарок?, как  настроение? etc.). Mai mult decât atât: în limba română îmbinarea adverb de mod plus un substantiv nu are nicio relevanță, căci un adverb trebuie să aibă în preajmă un verb; de aici, denumirea adverbium („pe lângă verb”).

Citește mai departe...