Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Sintaxă

Sunt atestate cazuri când, din cauza topicii incorecte, este confundat sensul enunțului:  Imediat cum afli ceva, să vii direct la mine.” (NTV,  25.03.2019) – Corect: Cum afli ceva, imediat să vii la mine. Topica cuvintelor e incorectă, adverbul imediat se referă la verbul a veni, dar nu la verbul a afla.

„Astăzi va veni Spițâna, e ultima care l-a văzut viu pe Krasnov.” (NTV,  25.03.2019) – Corect: Astăzi va veni Spițâna, e ultima care l-a văzut pe Krasnov viu;

„Pe acest caz a fost deschis și un dosar penal, materialele căruia au fost secretizate...” (Televiziunea Centrală, 12.02.2019) – Corect: În acest caz a fost deschis și un dosar penal, ale cărui materiale au fost secretizate.

Prepozițiile se consideră părți de vorbire care cimentează enunțul. Sunt părți de vorbire secundare. Totuși, unui bun vorbitor de limba română îi stă bine să le utilizeze corect.

Cele mai frecvente greșeli de utilizare a prepozițiilor în articolele de medicină sunt următoarele:

ü  pentru

Greşit: Copiii cu risc pentru dezvoltarea acestei stări sunt prematurii nou-născuţi, cu o greutate mică.

Corect: Copiii cu risc de dezvoltare a acestei stări sunt prematurii nou-născuţi, cu o greutate mică./Copiii cu risc în dezvoltarea acestei stări sunt prematurii nou-născuţi, cu o greutate mică.

Citește mai departe...

Abordăm problema acordului, care este una foarte importantă pentru gramatica limbii române.

Acordul este potrivirea formală în ceea ce privește categoriile gramaticale comune ale părților de vorbire acordate (gen, număr, caz). În exemplul oameni frumoși, adjectivul frumoși se acordă cu oameni după gen (masculin), număr (plural), caz (N.-A.); fetei frumoasefrumoase se acordă cu fetei după gen (feminin), număr (singular), caz (G.-D.). Acordul, în general, este încălcat foarte des, dar se observă (în vorbire și în scriere) o altă greșeală, care ține de folosirea în exces a acordului și se numește hipercorectitudine.

Vorbitorii au, de regulă, un sentiment al acordului înnăscut, de aceea de multe ori ei, din teama de a nu greși, fac acord și acolo unde nu este nevoie.De exemplu, acordă adverbe aflate în apropierea unor substantive, de tipul: copii noi-născuți,în loc de nou-născuți; munți nespuși de frumoși, în loc de nespus de frumoși, acestea numindu-se greșeli de hipercorectitudine. De multe ori, aceste adverbe ajută la formarea gradului superlativ absolut al adjectivelor: nespus de, extraordinar de, strălucitor de, teribil de etc.

Citește mai departe...

În cele ce urmează, prezentăm cele mai relevante erori la compartimentul sintaxă identificate în urma monitorizării posturilor de televiziune din Republica Moldova sub aspectul calității limbii române vorbite (2019).

În talk-show-uri se găsesc numeroase discontinuități sintactice (anacoluturi); acestea apar mai frecvent când locutorul este pus în situația de a vorbi liber, de multe ori fără întrebări scrise în prealabil. 

Frazele încep cu un tipar de construcție, apoi acesta este abandonat şi fraza continuă cu  un alt tipar de construcție sau cu o altă idee.

Citește mai departe...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction