Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Sintaxă

O problemă de corectitudine este și acordul pronumelui relativ care cu articolul genitival. În vorbire, această greșeală nu întotdeauna este observată în virtutea pronunțării uneori rapide, alteori mai puțin deslușite. Oricum, și în scris, și în vorbire, regula acestui tip de acord trebuie respectată.

Vorbim despre acordul încrucișat (așa se regăsește în gramatici) al pronumelui relativ care cu articolul genitival al, a, ai, ale: de exemplu, elevi ale căror lucrări;scriitor ale cărui cărți;profesoară a cărei clasă;blogger al cărui articol etc.

În pofida faptului că se acordă multă atenție acestui tip de eroare, ea persistă în exprimare, fapt care diminuează din eleganța limbii.

Citește mai departe...

Verbele a influenţa, a indica nu presupun utilizarea prepoziţiei. Totuşi, utilizarea eronată a prepoziţiilor (la, asupra) este destul de frecventă în unele texte de terminologie.

Greşit: A fost demonstrată legătura polimorfismului G 972 al genei IRS-1 cu sensibilitatea redusă la insulină [...], ceea ce indică la interacţiune între variantele polimorfe ale genei.

Prima greşeală în text este utilizarea neadecvată a prepoziţiei la; a doua greşeală este una de vocabular: cuvântul interacţiune indică „o acţiune reciprocă” (dintre obiecte sau fenomene); „influenţă mutuală” şi prepoziţia între în enunţul respectiv este superfluă.

Citește mai departe...

În vorbirea orală din Republica Moldova se semnalează frecvent utilizarea greșită a prepozițiilor în, la în raport cu substantivele pe care le precedă. Astfel, conform regulii, prepoziția la se utilizează înaintea denumirii de oraş, iar prepoziţia înînaintea denumirii de ţară:

„Delegaţia care a plecat în Moscova…” – Corect: Delegaţia care a plecat la Moscova…

            Se utilizează nejustificat și alte prepoziții, de exemplu: „Despre faptul că V.P. își dorește funcția de prim-ministru, cred că nu mai este un secret pentru nimeni.” – Corect: Faptul că V.P. își dorește funcția de prim-ministru, cred că nu mai este un secret pentru nimeni; „Niciodată nu am mers după oraș cu autobuzul.” – Corect: Niciodată nu am mers în afara orașului cu autobuzul.

Uneori substantivelor li se impune forma de genitiv în loc ca acestea să fie utilizate, în mod firesc, în funcție de context, în cazul acuzativ.

Greşit: Principiile şi mijloacele de tratament sunt identice cu cele ale hipotiroidiei adultului.

Corect: Principiile şi mijloacele de tratament sunt identice cu cele administrate în hipotiroidia la adult.

Greşit: Sunt afectaţi, de regulă, nou-născuţii şi copiii primilor ani de viaţă.

Corect: Sunt afectaţi, de regulă, nou-născuţii şi copiii în primii ani de viaţă.

 

Explicaţie: Cazul genitiv indică posesia; hipotiroidia nu aparţine adultului şi nici copiii nu aparţin primilor ani de viaţă.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction