Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

O problemă de corectitudine este și acordul pronumelui relativ care cu articolul genitival. În vorbire, această greșeală nu întotdeauna este observată în virtutea pronunțării uneori rapide, alteori mai puțin deslușite. Oricum, și în scris, și în vorbire, regula acestui tip de acord trebuie respectată.

Vorbim despre acordul încrucișat (așa se regăsește în gramatici) al pronumelui relativ care cu articolul genitival al, a, ai, ale: de exemplu, elevi ale căror lucrări;scriitor ale cărui cărți;profesoară a cărei clasă;blogger al cărui articol etc.

În pofida faptului că se acordă multă atenție acestui tip de eroare, ea persistă în exprimare, fapt care diminuează din eleganța limbii.

 

Este destul de simplu, la prima vedere, să aplicăm regula acordului încrucișat, dar este dificil totuși să vedem care este determinantul și determinatul. De exemplu, în îmbinarea părinți al căror copil, pronumele relativ căror(masculin, plural) se acordă cu părinți, care este totmasculin, plural, iar articolul genitival al (masculin, singular) – cu substantivul copil (la fel,masculin, singular).

Astfel, atunci când pronumele relativ care, însoţit de articol genitival, este precedat şi urmat de substantiv, acordul în gen şi număr se face în felul următor: pronumele relativ se acordă cu substantivul antepus (pus în fața structurii, pe care îl înlocuieşte), iar articolul genitivalcu cel postpus întregii structuri. Este simplu de reținut, fără a te gândi prea mult la genul și numărul substantivelor.

Să urmărim câteva exemple: eleva ale cărei manuale (substantivul antepus este eleva și se acordă cu pronumele relativ, iar substantivul manuale este postpus și se acordă cu articolul posesiv ale); eleva a cărei lucrare; elevele al căror proiect; elevul al cărui discurs; elevul a cărui carte; elevii ale căror rezultate sau elevii a căror participare.

Reținem: un acord corect, în acest caz, este un acord încrucișat!

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction