Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Sunt sigură că ceea ce urmează să discutăm e un fapt bine cunoscut. Navigam zilele trecute pe internet în pregătirea unei comunicări și am dat de un mesaj al unui adolescent de la noi, din Basarabia, pentru un site românesc, și anume TPU.ro (care se descifrează Toți pentru unu), un site de întrebări și răspunsuri. Mi-a atras atenția modul de exprimare al tânărului, care este unul specific pentru spațiul nostru lingvistic, și anume prezența în mesaj a unui calc lingvistic sau, mai exact, a unei calchieri nejustificate după limba rusă.

Cuvântul calc provine din limba franceză (calque) și înseamnă, printre alte sensuri, „reproducere exactă, copie servilă”. De fapt, acest fenomen presupune un mijloc de îmbogățire a limbii, însă, din anumite cauze istorice obiective, limba română a tradus în exces din limba rusă, obținând astfel structuri străine limbii, care sună cel puțin nefiresc.

În mesajul cu pricina găsesc următorul text: „Salutare, TPU! Cum treabape la voi?”, care este o copie fidelă a structurii rusești „как дела?”. Apropo, structuri similare: cum viața?, cum sănătatea?(traduse literal din limba rusă: как жизнь?, как здоровье?)sunt foarte răspândite în mediul nostru lingvistic la nivel de limbă vorbită. Formulele lingvistice respective sunt străine modului de construcție a propoziției în limba română, întrucât aceasta are nevoie de prezența unui verb-predicat, ceea ce în limba rusă nu este obligatoriu (как подарок?, как  настроение? etc.). Mai mult decât atât: în limba română îmbinarea adverb de mod plus un substantiv nu are nicio relevanță, căci un adverb trebuie să aibă în preajmă un verb; de aici, denumirea adverbium („pe lângă verb”).

 

Prin urmare, adverbul de mod cum presupune prezența unui anumit verb: Cum îți merg treburile? sau Cum te simți, cum îți merge?

Se știe că fiecare limbă are niște formule specifice pentru structuri frecvente din limba vorbită, care presupun tradiții de întreținere a unui dialog, bunăoară. Aici este vorba de inițierea unui dialog. De exemplu:

–Bună ziua! Cum treaba? – Corect: Cum îți merg treburile? Cum o mai duci? Ce mai faci? Ce mai este nou? Ce noutăți ai? etc.

– Cum viața? – Corect: Ce mai faci? Cum o mai duci? Cum îți merge? etc.

– Cum sănătatea? – Corect: Cum te simți? Ești bine? Ești sănătos?

– Cum dispoziția? – Corect: Cum te simți? Ce dispoziție ai azi?

– Cum cadoul? – Corect: Ți-a plăcut cadoul, darul meu? Sper că ți-a plăcut cadoul, darul meu? etc.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction