Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Nu ne putem explica de ce uzul nostru lingvistic preferă uneori să numească lucruri sau acţiuni cu termeni absolut necorespunzători. Este şi cazul verbului a include, folosit – impropriu – în construcţii de tipul: a include televizorul (sau aparatul de radio), a include aspiratorul, frigiderul, radiatorul sau alte aparate electrocasnice. De unde vine eroarea, se ştie. Dar nu numai influenţa străină poate fi invocată în acest caz.

Majoritatea vorbitorilor manifestă tendinţa de a se exprima cât mai îngrijit, cât mai elevat, de aceea deseori sunt preferate cuvintele mai noi, mai puţin frecvente, dar care sunt totodată mai puţin cunoscute. De aici pornesc însă şi unele erori de exprimare. Astfel, verbul a include înseamnă „a cuprinde, a conţine, a îngloba”, de exemplu: Vechea Galie include şi Belgia de astăziA include are ca sinonime şi termenii a integra, a introduce, a încorpora. Un element poate fi deci inclus – adică înglobat – într-un ansamblu; ceva poate fi inclus – sau încorporat, introdus – în masa unei substanţe.

 

Revenind la construcţiile de la care am pornit, semnalăm că atunci când vrem să ascultăm ştirile de ultimă oră sau să urmărim un film, nu includem televizorul, ci, pur şi simplu, îl deschidemDeschide televizorul! – aceasta este formula uzuală corectă, sau Deschide aparatul de radio! Procesul invers se numeşte a închide televizorul (aparatul de radio). Nici un motor nu se include, ci se porneşte, este pus în funcţiune, este acţionat. Un aparat electromenajer este conectat sau pus în funcţiune. Formula recomandabilă, în acest caz, va fi: Conectează frigiderul sau Pune în funcţiune robotul de bucătărie. În mod similar, un telefon mobil se deschide/se închide sau se conectează/se deconectează.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction