Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Într-o tabletă despre cuvântul rută, am numit acest cuvânt „ghinionist”. Se pare că, de la o vreme, i se poate alătura şi moment. Motivul? Ba este confundat cu aspect, ba cu clipă, ba este utilizat cu prepoziţii nepotrivite...

Dacă s-ar putea supăra cuvintele pe noi, vorbitorii, moment ar fi mereu bosumflat. Dar să vedem de ce...

O formulă frecventă – în special în exprimarea funcţionarilor – este „menţionez un moment”, moment având aici, în mod evident, sensul de problemă sau aspect (al problemei). Nu poate fi menţionat „un moment”, dacă nu se face referire la un interval de timp, întrucât moment înseamnă „interval scurt de timp; clipă, secundă”. Prin urmare, putem menţiona o problemă sau un aspect.

 

O altă formulă neadecvată, dar aproape generalizată, este la moment, cu sensul de „în acest moment, în momentul de faţă, în prezent”, în contexte cum sunt: „La moment, nu dispunem de resurse”; „Care e situaţia la moment la Consulatul României din Chişinău şi în centrele regionale?” ş.a. Conform dicţionarelor de referinţă ale limbii române, la moment semnifică „imediat, pe loc; p. ext. la timp”. Aşadar, enunţurile citate ar trebui refăcute astfel: „În acest moment, nu dispunem de resurse”; „Care e situaţia în momentul de faţă (sau actualmente/în prezent) la Consulatul României din Chişinău şi în centrele regionale?”.

Amintim în continuare şi alte locuţiuni din care face parte substantivul momentde moment „de scurtă durată; efemer; vremelnic”; pentru moment „provizoriu, deocamdată, pentru scurt timp”; pe moment „în prima clipă, în acea clipă”; în tot momentul „în permanență, tot timpul”; din moment în moment sau dintr-un moment în altul „imediat, chiar acum; curând, îndată”; din moment ce... „de vreme ce..., deoarece...”; la un moment dat „într-un anumit timp (nedeterminat); deodată”.

Dacă s-ar pomeni, prin minune, Caragiale în Chişinăul zilelor noastre, ar mai adăuga vreun moment Schiţelor şi momentelor sale. Atenţie maximă, astfel, la momente...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction