Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Verbele a fi și a avea deseori ne joacă festa. Bilingvismul, la care am fost și continuăm să fim supuși, ne atrage mereu în curse.  

Modelul rus de gândire și de exprimare e omniprezent.  Formulele de schimb de informații sau, pur și simplu, întrebările de ordin etic (te întâlnești cu omul, îl mai întrebi de sănătate etc.) au devenit deja proverbiale:

Greșit: - Cum la tine?

- La mine e tot bine.  Dar la tine?

-      Și la mine!

Explicație: De regulă, verbul a avea din limba rusă se traduce prin verbul a fi în limba română, iar pronumele personal din rusă va lua forma pronumelui posesiv în limba română:

Traducerea ad litteram a enunțului У меня есть это лекарство explică aceste erori:

Greșit: La mine este acest medicament.

Corect: Eu am acest medicament.

Alte exemple de utilizări improprii ale pronumelui:

Greșit: La mine soția e medic.

La mine cărțile sunt pe masă.

La mine părinții sunt severi.

Corect: Cărțile mele sunt pe masă.

                Soția mea este  medic.

               Părinții mei sunt severi.

Formule recomandabile:

Corect: - Ce mai faci? / Cum o mai duci? / Cum îți merg treburile?

-Bine! Mulțumesc! Tu? etc.

Fiecare limbă are o tradiție lingvistică și caracteristici uneori intraductibile.

A respecta o limbă înseamnă a ține cont de aceste nuanțe.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction