Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Destul de frecvent se întâlneşte lipsa acordului numeralelor unul/una, doi/două cu substantivul pe care îl lămuresc.  Numeralul cardinal douăsprezece poate însoţi doar substantive de genul feminin. La fel de simple ar trebui să fie reperele legate de oră sau de ziua din calendar. Când suntem întrebaţi cât e ceasul, răspundem „E ora două" (variantă corectă), şi nu „E ora doi” (variantă greşită).

Or, dacă spunem „ora două”, e limpede că trebuie să spunem şi „ora douăsprezece”. Prin urmare, vom spune „Poştaşul a venit la ora douăsprezece şi un sfert” sau „Meciul a început la ora douăzeci şi două”.

Regula afirmă că  numeralele unu/una şi doi/două au ambele forme de gen: „Naşterea este un proces lung care poate dura de la doisprezece până la patruzeci şi opt de ore”. (Corect: Naşterea este un proces lung care poate dura de la douăsprezece până la patruzeci şi opt de ore.). (Canal 2, 12. 02. 2019, 13.31);


For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction