Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

La izvorul dorului. Monografia folclorică a satului Oniţcani. Ediţia a III-a, revăzută şi completată. Chișinău: Grafema Libris, 2020. 328 p. ISBN 9975- 821-1358-00-5

Autor: Tudor Colac

Monografia folclorică a satului Onițcani, intitulată La izvorul dorului, ediția a III-a revăzută, vine să confirme, o dată în plus, că o carte de vizită a unui sat presupune o mai bună cunoaștere a peisajului cultural. În acest sens, Onițcanii au noroc: aici s-au mai păstrat însemnele habitatului tradițional. Autorul face parte din categoria puținilor etnologi care susțin opinia că folclorul nu moare. Moare spiritul care suferă mutații și influențe străine, ca o consecință a slăbiciunii morale a oamenilor. În aceasta monografie folclorul, reprezentat de o mare diversitate de specii, este înțeles în dinamica lui, în contextul procesului evolutiv real, care mai înseamnă și a te feri de idealizarea lui.

Autorul, în cele peste 300 pagini, afirmă cu maximă convingere că menținerea viabilă a folclorului în plin secol XXI o datorăm unui instinct de autoconservare, ca vocație înnăscută  aromânilor de a păstra tot ce este de valoare, sănătos, din punct de vedere etic și moral. 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction