Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Literatura din perspectiva arhetipololgiei. Chișinău: Prolibra, 2019, ISBN 978-9975-3289-9-9.

Autori: IVANOV N., IVANOV C., COGUT S., GÎRLEA O

„Studiile de față confirmă intenția expresă de a impune în spațiul autohton de cercetare literară „o modalitate de analiză multiaspectuală și pluridisciplinară a unor tipologii structurale ale imaginarului uman”. Tinerii cercetători angajați în acest proiect încearcă să demonstreze teoretic, dar și cu aplicații hermeneutice la obiect, că arhetipologia conține mari resurse metodologice pentru o viziune analitică integratoare, capabilă să treacă dincolo de materia opacă a textului. Dincolo se descoperă, insolit, abisalul psihologic, paradigma antropologică, valențele sacrului ori, cu expresia lui Gilbert Durand, „semantismul arhetipal” pe care-l comportă fiecare în parte. Pledoaria pentru arhetipologie ține de o pledoarie pentru o critică a profunzimilor, care refuză lejeritatea impresionismului de circumstanță, dar și rigiditatea discursului abstract-raționalist. Pentru investigația literară, e o deschidere generoasă cu multiple posibilități”.

Dr. hab. Andrei Țurcanu

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction