Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Eminescu sporind a lumii taină. Chișinău: Știința, ISBN 978-9975-85-231-9, 144 p.

Autor: Dumitru Apetri

„Originar din Târnauca – Herța, Dumitru Apetri răspunde prin articolele, studiile și cronicile sale unui comandament simpatetic de a se apropia mereu de poetul care își punea începutturile sale romantice sub semnul legământuolui cu „frumoasa Bucovină” și cu dascălul care a pus temelia trainică a formării sale intelectuale: Aron Pumnul” (Acad. Mihai Cimpoi).

Culegerea de față este consacrată operei și personalității lui Mihai Eminescu. În cele două compartimente distincte ale ei („Articole. Studii” și Recenzii. Cronici. Marginalii literare) autorul abordează unele laitmotive tematice eminesciene, cum sunt Cultul Patriei, al Mamei, al Cărții; analizează contribuțiile scriitorilor din spațiul Cernăuțean și din Basarabia la „Eminesciană”; examinează procesul de receptare universală a creației poetului, cu precădere în spațiul est-slav, comentează exegezele recente ale eminescologilor ș. a.

 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction