Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Dialogul ca necesitate: Articole, recenzii, studii. Chișinău: Pontos, 2020, 460 p.ISBN 978-9975-72-416-6.

Autor: Ion Ciocanu

Lucrarea  cuprinde o serie de articole și studii despre personalitatea lui I. Ciocanu, critic și  istoric literar. Alături de circa 60 de articole ale marilor noștri savanți Nicolae Corlăteanu, Silviu Berejan, Anatol Ciobanu, ale mai tinerilor Alexandru Burlacu, Andrei Țurcanu ș. a. Ion Ciocanu publică 9 articole și eseuri pe cele mai arzătoare probleme ale lingvisticii și problemelor noastre identitare (spre exemplu: Imperativul unei decizii statale corecte și răspicate, Sărbătoare care nu ne-ar trebui, Nu! – tiraniei limbii ruse etc.). De asemenea autorul ia în vizor aspecte despre clasicii literaturii române, prozatorii și poeții basarabeni contemporani (I. Duță, V. Vasilache, Vl. Beșleagă, I. Anton, A. Marinat, Vl. Ioviță, Gr. Vieru, D. Matcovschi, A. Codru, P. Zadnipru, ).

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction