Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă. Eseuri. Editura Bibliotheca &Editura Cartdidact, 2020, ISBN 978-973-37-2332-5, 100 p.

Autor: Mihai Cimpoi

Lucrarea explorarează personalitatea lui T. Maiorescu prin prisma preocupărilor sale: cărturar, vizionar politic, om, personalitate model, un „îndrumător”, „mentor al Junimii”, abordează întâlnirea și relația Maiorescu-Eminescu, afinități și influențe reciproce, atitudinea afectivă a lui T. Maiorescu față de M. Eminescu, exponențialitatea lui M. Eminescu. Autorul combate ideea învinuirii complicității lui T. Maiorescu în asasinarea lui M. Eminescu. Capitolul II al lucrării este consacrat reprezentării personalității lui T. Maiorescu de către C. Noica. Partea a treia surprinde tabloul fenomenologic al postumității lui T. Maiorescu, ultima parte pune în discuție reprezentarea lui T. Maiorescu în calitate de model sau antimodel.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction