Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Constatăm că în ultimii ani s-a extins, ca o epidemie, utilizarea pronumelui careva cu sensul de „unele” sau „anumite” în contexte cum sunt: Dacă apar careva dificultăţi... sau Nu există careva prevederi legale care... De fapt, careva este pronume (sinonim cu cineva). Se spune corect: Este careva (= cineva) pe aici? Ştie careva (= cineva) răspunsul? Alăturarea pronumelui careva unui substantiv (careva înlesniri, careva probleme, [aveţi] careva întrebări) este alogică şi chiar... absurdă. Corect: unele înlesniri; anumite probleme; [aveţi] întrebări.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction