Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Personaje în tunelul tranziției. Chișinău: Editura UNU, 2022. 121 p. ISBN 978-9975-3561-8-3. Autoare: ANIȚOI Galina Studiul monografic, axat pe transfigurarea artistică a omului aflat în tranziție de la un sistem totalitar la unul democratic, analizează imaginarul literar al tranzitologiei. În prima parte a cărții sunt examinate etapele devenirii tranzitologiei într-o nouă disciplină în cadrul teoriei culturii și civilizației, sunt jalonate premisele tranzitologiei literare ca metodă de cercetare și instrumentar eficace pentru o analiză multiaspectuală a personajului literar. De asemenea, sunt precizate reperele conceptuale și metodologice ale investigației și sunt problematizate așa-numitele „efecte adverse” ale schimbărilor sociale și impactul lor asupra imaginarului și psihicului colectiv. În partea a doua sunt relevate particularitățile reprezentării fenomenului tranziției postcomuniste în proza unor scriitori contemporani. Autoarea a elaborat și a supus analizei o tipologie a personajelor ce întruchipează destine umane emblematice pentru perioada tranziției: nostalgicul după comunism, politicianul („aleșii poporului”), copiii însingurați, emigrantul. „Cercetarea dată demonstrează că tranzitologia literară, ca metodă de cercetare, pune în lumină aspecte inedite ale prozei din ultimele două-trei decenii, ajutându-ne să înțelegem mai bine fenomenul tranziției în literatură”. (Alexandru Burlacu)

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction