Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Publicistica literară din anii 50-80 din Basarabia. Chișinău: Editura Știința, 2022. 103 p. ISBN 978 -9975-85-284-5. Autoare: Felicia CENUȘĂ Studiul pune în discuție starea de fapt a publicisticii literare basarabene din anii '50-'80. Întreg volumul încearcă construirea unei imagini microsocietale și umane a respectivei perioade și face o reconstituire atentă a deceniilor publicistice menționate, înțelegerea mentalităților și intuirea lumii Celuilalt constituind centrul de cercetare. Autoarea dă o nuanță personală considerațiilor expunându-și reflecțiile față de acea societate în derivă, care lupta pentru consolidarea propriei identități. De unde interesul sporit pentru fondul de umanitate și importanța documentară a textului publicistic, dar și pentru faptele de istorie literară. Textele analizate ar putea satisface interese publice din cele mai diverse: de la cel documentar, până la cel literar. Majoritatea dintre ele sunt investite cu valoare cognitivă, astfel încât astăzi ar putea fi percepute atât ca documente istorice, cât și ca adevărate studii de antropologie, întrucât au contribuit deopotrivă la cunoașterea omului „sub vremi” și a problemelor lui existențiale în anii de după război și până la căderea Cortinei de Fier.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction