Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Pagini de lingvistică basarabeană Autor: Vasile Bahnaru Culegerea de studii Pagini de lingvistică basarabeană (autor: dr. hab. V. Bahnaru). Culegerea reflectă rezultate ale cercetării, care se înscriu direct în preocupările teoretice şi practice ale lexicografiei moderne și care, prin această investigaţie, capătă un suport bine închegat, aşa încât elaborarea dicţionarelor nu va mai fi considerată o activitate de rutină, ci una ştiinţifică, de natură aplicată, bazată pe o teorie lexicografică logică, precum şi pe teoria modernă a studiului limbii. Lucrarea este concentrată nu doar asupra aspectelor sincronice ale problemelor legate de studierea în sistem şi structurală a semanticii lexicale, ci şi/mai ales, asupra problemelor ce ţin de dezvoltarea, de funcţionarea dinamică, la nivelul semantic, al unităţilor de limbă şi a categoriilor semasiologice, care, într-o anumită măsură, rămân în umbră.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction