Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Variabilitatea limbii române în spațiul basarabean (în baza unor manuale de gramatică și a presei timpului) Autor: Liliana Botnari Variabilitatea limbii române în spațiul basarabean (în baza unor manuale de gramatică și a presei timpului) (autor: dr. L. Botnari). Lucrarea pune în discuție situația limbii române de pe teritoriul Republicii Moldova, din perspectiva teoriei variabilității, autoarea referindu-se nu doar la statul Republica Moldova, care și-a declarat independența la 27 august 1991, după destrămarea Uniunii Sovietice, ci la întregul teritoriu basarabean dintre Prut și Nistru, incluzând și malul estic al fluviului Nistru, insistând mai cu seamă asupra perioadei sovietice, urmărind evoluția limbii române, „transpunerea” forțată și artificială a acesteia în „limbă moldovenească”. Materialul faptic îl constituie unele gramatici basarabene, inclusiv cele transnistrene, publicate de-a lungul anilor, până la 1989, precum și presa din perioada sovietică, evidențiind condițiile socioculturale în care funcționa limba noastră, dar și cauzele substituirii glotonimului „limbă română” prin sintagma glotică „limbă moldovenească”.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction