Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Coord. KOROLEVSKI, S. Efim Levit. Gheorghe Asachi – romanul vieții și al operei, Chișinău: Editura Unu, 400 pag. ISBN 978-9975-3521-5-4. Volumul reia, integral, lucrarea consacrată vieţii şi operei lui Gheorghe Asachi, elaborată de istoricul literar Efim Levit în anii angajării sale la Institutul de Literatură şi Folclor al A.Ş.M. Prima parte a studiului a apărut în 1999, la editura Cutia Pandorei din Vaslui, sub titlul Gheorghe Asachi. Romanul vieţii sale. Partea a doua (rămasă în manuscris), pe care autorul intenţiona să o publice sub titlul Gheorghe Asachi – scriitorul, este înglobată abia acum, în prezenta ediţie Gheorghe Asachi. Romanul vieţii şi al operei. Un europenist prin convingere, Asachi a înţeles să îmbine procesul de modernizare a culturii naţionale cu secularizarea şi sincronizarea ei cu fenomenele caracteristice ce se desfăşurau în culturile cele mai avansate ale epocii. Exact aceleaşi tendinţe s-au manifestat şi în vasta şi variata sa creaţie literară. Însuşindu-şi valorile altor literaturi, el a îmbogăţit, cum s-a relevat, literatura română modernă din faza ei incipientă, integrând-o astfel în mişcarea literară universală. Ediţia readuce în circuit o contribuţie ştiinţifică pertinentă, ţintind să reanime interesul cercetătorilor, mai cu seamă al celor tineri, pentru palierul, prea puţin explorat la noi, al epocii premoderne şi moderne.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction