O problemă de corectitudine este și acordul pronumelui relativ „care” cu articolul genitival. În vorbire, această greșeală nu întotdeauna este observată în virtutea pronunțării uneori rapide, alteori mai puțin deslușite. Oricum, și în scris, și în vorbire, regula acestui tip de acord trebuie respectată.

Vorbim de acordul încrucișat (așa se regăsește în gramatici) al pronumelui relativ „care” cu articolul genitival „al, a, ai, ale”: de exemplu, elevi ale căror lucrări; scriitor ale cărui cărți; profesoară a cărei clasă; blogger al cărui articol etc. În pofida faptului că se acordă multă atenție acestui tip de eroare, ea persistă în exprimare, fapt care diminuează, cum am mai spus, din eleganța limbii. Este destul de simplu, la prima vedere, să aplicăm regula acordului încrucișat, dar este dificil totuși să vedem care este determinantul și determinatul. De exemplu, în îmbinarea părinți al căror copil, pronumele relativ căror (masc., pl.) se acordă cu părinți, care este tot masc., pl., iar articolul genitival al (masc. sg.) – cu subst. copil (la fel, masc., sg.). Astfel, atunci când pronumele relativ „care”, însoţit de articol genitival, este precedat şi urmat de substantiv, acordul în gen şi număr se face în felul următor: pronumele relativ se acordă cu substantivul antepus (pus în fața structurii, pe care îl înlocuieşte), iar articolul genitival – cu cel postpus întregii structuri. Este simplu de reținut, fără a te gândi prea mult la genul și numărul substantivelor. Să urmărim câteva exemple: eleva ale cărei manuale (substantivul antepus este eleva și se acordă cu pronumele relativ, iar substantivul manuale este postpus și se acordă cu articolul posesiv „al”); eleva a cărei lucrare; elevele al căror proiect; elevul al cărui discurs; elevul a cărui carte; elevii ale căror rezultate sau elevii a căror partcipare. Reținem: un acord corect, în acest caz, este un acord încrucișat!

развитие малого бизнеса
строительство и ремонт