Eminescu sporind a lumii taină. Chișinău: Știința, ISBN 978-9975-85-231-9, 144 p.

Autor: Dumitru Apetri

„Originar din Târnauca – Herța, Dumitru Apetri răspunde prin articolele, studiile și cronicile sale unui comandament simpatetic de a se apropia mereu de poetul care își punea începutturile sale romantice sub semnul legământuolui cu „frumoasa Bucovină” și cu dascălul care a pus temelia trainică a formării sale intelectuale: Aron Pumnul” (Acad. Mihai Cimpoi).

Culegerea de față este consacrată operei și personalității lui Mihai Eminescu. În cele două compartimente distincte ale ei („Articole. Studii” și Recenzii. Cronici. Marginalii literare) autorul abordează unele laitmotive tematice eminesciene, cum sunt Cultul Patriei, al Mamei, al Cărții; analizează contribuțiile scriitorilor din spațiul Cernăuțean și din Basarabia la „Eminesciană”; examinează procesul de receptare universală a creației poetului, cu precădere în spațiul est-slav, comentează exegezele recente ale eminescologilor ș. a.

 

развитие малого бизнеса
строительство и ремонт