Portal de resurse filologice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2020

 Unele greșeli ce țin de utilizarea formelor verbale persistă atât în vorbirea comună, neîngrijită, cât și în exprimarea elaborată a celor care promovează limba literară. 

Este vorba de încadrarea verbelor la o conjugare improprie, adică de confuzia acestora, cum ar fi cele de conjugarea a doua (cu desinența -ea) și conjugarea a treia (cu desinența -e).

De exemplu, verbul a plăcea, care este de conjugarea a II-a, este confundat cu un verb de conjugarea a III-a (cu terminația în –e). Acesta păstrează forma la modurile verbale construite cu infinitivul: corect: imi va plăcea, și nu îmi va place; ți-ar plăcea, greșit: ți-ar place. Aceeași greșeală se comite cu verbul a apărea – corect: în curând cartea va apărea în librării, greșit:  în curând cartea va apare.

Totodată, putem vorbi de unele verbe care, în limba vorbită, sunt utilizate cu forme eronate la timpul prezent Indicativ și Imperativ din cauza unor alternanțe fonetice  (modificări fonetice în rădăcina verbului): E corect:  bateți recordul, bateți covorul,  nu băteți; faceți lucrul bine, faceți liniște, nu  făceți ș.a.

De alternanțe fonetice ține și conjugarea verbelor cu desinența -a (conjugarea I), precum: a răbda, unde ă alternează cu a: e corect: rabd, rabzi - nu răbd, răbzi; scap, scapi – nu scăp, scăpi, las, lași – nu lăs, leși etc.

Un verb utilizat adesea cu forme greșite este a curăța. La prezent formele lui sunt: eu curăț, tu cureți, el curăță – nu curăți; la trecut: am curățat  - nu am curățit, care este o formă a limbii vorbite, neîngrijite; la modul conjunctiv: să curețe, la gerunziu, curățând.

 

 

 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction